Đặt chỗ của bạn ở đây:

ASK A QUESTION

Để đặt câu hỏi, đăng nhập hoặc tạo một tài khoản trong một vài cú nhấp chuột.


Địa chỉ nhà

Nó nằm ngay ở trung tâm của Paris
Có một quầy bar trên tầng trệt và một sàn nhảy ở tầng hầm


Le NEXT
17 rue Tiquetonne - 75002 PARIS
Métro Etienne Marcel (ligne 4)

Tiếp xúc:
- +33 6 80 81 19 89 (Pat)
- +33 6 60 25 62 66 (Vince)