Ilagay ang iyong lugar dito:

ASK A QUESTION

Upang magtanong, mag-log in o gumawa ng account gamit ang ilang clicks.


address

Matatagpuan ito mismo sa gitna ng Paris
May bar sa ground floor at isang dance floor sa basement


Le NEXT
17 rue Tiquetonne - 75002 PARIS
Métro Etienne Marcel (ligne 4)

Contact:
- +33 6 80 81 19 89 (Pat)
- +33 6 60 25 62 66 (Vince)