Guerrero - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Guerrero tới mạng lưới Polyglot

PRACTICAR INGLES ES BASICO PARA PODER MANTENER UN BUEN NIVEL DE CONVERSACION.

THAT IS WHY IN THIS SITE WE CAN IMPROVE OUR CONVERSATIONAL SKILLS BY HELPING EACH OTHERS.

WE CAN PRACTICE BY MSN, SKYPE OR ANOTHER E-TOOL

THE MAIN OBJETIVE OF THIS NETWORK IS PRACTICE AND LEARN ENGLISH.

TAKE CARE

David

 Lời nhận xét
 • 0 Lời nhận xét

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Guerrero.
Tạo sự kiện (Guerrero)
Thành viên
 • florasita profile picture
  ang
 • yosma_lugo profile picture
 • Andrey00275 profile picture
 • ManuelRoe profile picture
 • JaredH profile picture
 • BaldemarC profile picture
 • miguel_mig profile picture
 • Miguelitolll profile picture
 • jovenliterato profile picture
 • Beto2018 profile picture
 • ale14789 profile picture
 • Beto_Krrera profile picture
 • fernando_d2 profile picture
 • Hilario770 profile picture
 • emanuel-diaz profile picture
 • guillermart1 profile picture
 • aurelioav67 profile picture
 • jesus_m_ca profile picture
 • mannu_menp profile picture
 • erick_maur profile picture
 • Rafaa1 profile picture
 • AlissonBG profile picture
 • delfyno profile picture
 • oscaralbertogj profile picture
 • pedro_cast profile picture
 • edgar_naje profile picture
 • Abel-Palma profile picture
 • Onix_Parker profile picture
 • josep_rami profile picture
 • LUISREYES profile picture
 • daniela_cr profile picture
 • Desensitized profile picture
 • Javier-Amaya profile picture
 • rances5171 profile picture
 • Yerans profile picture
 • damaris1999 profile picture