ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - தமிழ்

100% GOOD (1 votes)ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
🕒 How do you Express the Past in Tamil?


PS: Immerse yourself in these free Tamil lessons: Lesson: Continuous tenseBody Parts and SymptomsTamil CinemaTamil Script and Pronunciation

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

vincent profile picture vincentFebruary 2023
In Tamil, the past tense is expressed using the verb form அது (atu) or அவர் (avar).