批改

從Lydia_R來的文本 - Svenska

 
 • Ansökningsbrev om bedömning av reell kompetens

 • ANMÄRKNING: privata uppgifter ersätts med [...] tack på förhand för korrigeringen!
 • -------------------------------------------------------------------- Bästa herr eller fru, som österrikisk elev ingår svenska språket inte i min gymnasieutbildning.
 • Jag har dock lärt mig språket sedan jag var 13 år gammal, och nu tror jag verkligen att jag har uppnått nivån som motsvarar behörighetskravet för svenska universitets- och högskoleutbildningar.
 • För att kunna bevisa mina kunskaper hade jag för avsikt att delta i TISUS-testet, som äger rum den 7 maj 2019.
 • Emellertid skriver jag just den dagen min studentexamen på gymnasiet, och har därmed inte möjlighet att delta i detta provet.
 • Eftersom TISUS är det enda behörighetsgivande testet som kan göras utan att vara bosatt i Sverige, skulle jag nu vilja ansöka om bedömningen av mina kunskaper.
 • Jag besöker för närvarande en C1-fördjupningskurs på [institution], vilket är nivån som motsvarar kravet för grundläggande behörighet.
 • Kursbeviset kommer jag snart att ladda upp.
 • Denna utbildningen inriktar sig på såväl muntlig som skriftlig språkförmåga på avancerad nivå.
 • Innan jag besökte kursen var jag i första hand självlärd, d.v.s att jag dagligen övade genom online-kurser och såväl svenska böcker som filmer och videor.
 • Under flera resor till Sverige fick jag dessutom mycket övning i tal och uttal.
 • Eftersom C1-kursen och mina andra erfarenheter innehåller inga formella prov, är det svårt att påvisa “officiella” dokument som styrker mina kunskaper.
 • Jag har dock tagit kontakt med [Institut] vid [stad]s Universitet och stött på [namn], som undervisar i Svenska på universitetet till och med C1-nivå.
 • Hon är utbildad lärare och språktränare och genomför bland annat SWEDEX-provet i [stad], och ska nu utfärda en skriftlig värdering av min språknivå efter ett bedömningstest.
 • Detta ska jag självklart också ladda upp så snart som möjligt.
 • Dessutom reste jag till Sverige i början av april för att kunna delta i högskoleprovet, för vilket tillräckliga språkkunskaper naturligtvis också är ett krav.
 • Jag hoppas att resultatet från detta kommer också att påverka beslutet beträffande behörighet och antagning.
 • Till slut skulle jag vilja lägga till att jag är alldeles motiverad att studera i Sverige och ser även utmaningar som nya spännande möjligheter.
 • Jag hoppas verkligen, trots att TISUS-testet var på fel tid för mig, att jag kommer att kunna bli en av era studenter redan i höst.
 • Med vänliga hälsningar, [mitt namn]

请帮忙修正每一个句子 - Svenska

 • 标题
 • 句子 1
 • 句子 2
  • -------------------------------------------------------------------- Bästa herr eller fru, som österrikisk elev ingår svenska språket inte i min gymnasieutbildning.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 2增加一條新的校正! - 句子 2
 • 句子 3
  • Jag har dock lärt mig språket sedan jag var 13 år gammal, och nu tror jag verkligen att jag har uppnått nivån som motsvarar behörighetskravet för svenska universitets- och högskoleutbildningar.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 3增加一條新的校正! - 句子 3
 • 句子 4
 • 句子 5
  • Emellertid skriver jag just den dagen min studentexamen på gymnasiet, och har därmed inte möjlighet att delta i detta provet.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 5增加一條新的校正! - 句子 5
 • 句子 6
  • Eftersom TISUS är det enda behörighetsgivande testet som kan göras utan att vara bosatt i Sverige, skulle jag nu vilja ansöka om bedömningen av mina kunskaper.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 6增加一條新的校正! - 句子 6
 • 句子 7
  • Jag besöker för närvarande en C1-fördjupningskurs på [institution], vilket är nivån som motsvarar kravet för grundläggande behörighet.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 7增加一條新的校正! - 句子 7
 • 句子 8
 • 句子 9
 • 句子 10
  • Innan jag besökte kursen var jag i första hand självlärd, d.v.s att jag dagligen övade genom online-kurser och såväl svenska böcker som filmer och videor.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 10增加一條新的校正! - 句子 10
 • 句子 11
 • 句子 12
  • Eftersom C1-kursen och mina andra erfarenheter innehåller inga formella prov, är det svårt att påvisa “officiella” dokument som styrker mina kunskaper.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 12增加一條新的校正! - 句子 12
 • 句子 13
  • Jag har dock tagit kontakt med [Institut] vid [stad]s Universitet och stött på [namn], som undervisar i Svenska på universitetet till och med C1-nivå.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 13增加一條新的校正! - 句子 13
 • 句子 14
  • Hon är utbildad lärare och språktränare och genomför bland annat SWEDEX-provet i [stad], och ska nu utfärda en skriftlig värdering av min språknivå efter ett bedömningstest.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 14增加一條新的校正! - 句子 14
 • 句子 15
 • 句子 16
  • Dessutom reste jag till Sverige i början av april för att kunna delta i högskoleprovet, för vilket tillräckliga språkkunskaper naturligtvis också är ett krav.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 16增加一條新的校正! - 句子 16
 • 句子 17
 • 句子 18
  • Till slut skulle jag vilja lägga till att jag är alldeles motiverad att studera i Sverige och ser även utmaningar som nya spännande möjligheter.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 18增加一條新的校正! - 句子 18
 • 句子 19
  • Jag hoppas verkligen, trots att TISUS-testet var på fel tid för mig, att jag kommer att kunna bli en av era studenter redan i höst.
   赶紧投票吧!
  • 增加一條新的校正! - 句子 19增加一條新的校正! - 句子 19
 • 句子 20