수정본

HELP TO CORRECT NOW!수정되지 않은

Lydia_R (으)로 부터 도착한메세지 - Svenska

 
 • Ansökningsbrev om bedömning av reell kompetens

 • ANMÄRKNING: privata uppgifter ersätts med [...] tack på förhand för korrigeringen!
 • -------------------------------------------------------------------- Bästa herr eller fru, som österrikisk elev ingår svenska språket inte i min gymnasieutbildning.
 • Jag har dock lärt mig språket sedan jag var 13 år gammal, och nu tror jag verkligen att jag har uppnått nivån som motsvarar behörighetskravet för svenska universitets- och högskoleutbildningar.
 • För att kunna bevisa mina kunskaper hade jag för avsikt att delta i TISUS-testet, som äger rum den 7 maj 2019.
 • Emellertid skriver jag just den dagen min studentexamen på gymnasiet, och har därmed inte möjlighet att delta i detta provet.
 • Eftersom TISUS är det enda behörighetsgivande testet som kan göras utan att vara bosatt i Sverige, skulle jag nu vilja ansöka om bedömningen av mina kunskaper.
 • Jag besöker för närvarande en C1-fördjupningskurs på [institution], vilket är nivån som motsvarar kravet för grundläggande behörighet.
 • Kursbeviset kommer jag snart att ladda upp.
 • Denna utbildningen inriktar sig på såväl muntlig som skriftlig språkförmåga på avancerad nivå.
 • Innan jag besökte kursen var jag i första hand självlärd, d.v.s att jag dagligen övade genom online-kurser och såväl svenska böcker som filmer och videor.
 • Under flera resor till Sverige fick jag dessutom mycket övning i tal och uttal.
 • Eftersom C1-kursen och mina andra erfarenheter innehåller inga formella prov, är det svårt att påvisa “officiella” dokument som styrker mina kunskaper.
 • Jag har dock tagit kontakt med [Institut] vid [stad]s Universitet och stött på [namn], som undervisar i Svenska på universitetet till och med C1-nivå.
 • Hon är utbildad lärare och språktränare och genomför bland annat SWEDEX-provet i [stad], och ska nu utfärda en skriftlig värdering av min språknivå efter ett bedömningstest.
 • Detta ska jag självklart också ladda upp så snart som möjligt.
 • Dessutom reste jag till Sverige i början av april för att kunna delta i högskoleprovet, för vilket tillräckliga språkkunskaper naturligtvis också är ett krav.
 • Jag hoppas att resultatet från detta kommer också att påverka beslutet beträffande behörighet och antagning.
 • Till slut skulle jag vilja lägga till att jag är alldeles motiverad att studera i Sverige och ser även utmaningar som nya spännande möjligheter.
 • Jag hoppas verkligen, trots att TISUS-testet var på fel tid för mig, att jag kommer att kunna bli en av era studenter redan i höst.
 • Med vänliga hälsningar, [mitt namn]

각 문장을 수정해주세요! - Svenska

 • 제목
 • 문장 1
 • 문장 2
  • -------------------------------------------------------------------- Bästa herr eller fru, som österrikisk elev ingår svenska språket inte i min gymnasieutbildning.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 2ADD a NEW CORRECTION! - 문장 2
 • 문장 3
  • Jag har dock lärt mig språket sedan jag var 13 år gammal, och nu tror jag verkligen att jag har uppnått nivån som motsvarar behörighetskravet för svenska universitets- och högskoleutbildningar.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 3ADD a NEW CORRECTION! - 문장 3
 • 문장 4
  • För att kunna bevisa mina kunskaper hade jag för avsikt att delta i TISUS-testet, som äger rum den 7 maj 2019.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 4ADD a NEW CORRECTION! - 문장 4
 • 문장 5
  • Emellertid skriver jag just den dagen min studentexamen på gymnasiet, och har därmed inte möjlighet att delta i detta provet.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 5ADD a NEW CORRECTION! - 문장 5
 • 문장 6
  • Eftersom TISUS är det enda behörighetsgivande testet som kan göras utan att vara bosatt i Sverige, skulle jag nu vilja ansöka om bedömningen av mina kunskaper.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 6ADD a NEW CORRECTION! - 문장 6
 • 문장 7
  • Jag besöker för närvarande en C1-fördjupningskurs på [institution], vilket är nivån som motsvarar kravet för grundläggande behörighet.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 7ADD a NEW CORRECTION! - 문장 7
 • 문장 8
 • 문장 9
 • 문장 10
  • Innan jag besökte kursen var jag i första hand självlärd, d.v.s att jag dagligen övade genom online-kurser och såväl svenska böcker som filmer och videor.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 10ADD a NEW CORRECTION! - 문장 10
 • 문장 11
 • 문장 12
  • Eftersom C1-kursen och mina andra erfarenheter innehåller inga formella prov, är det svårt att påvisa “officiella” dokument som styrker mina kunskaper.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 12ADD a NEW CORRECTION! - 문장 12
 • 문장 13
  • Jag har dock tagit kontakt med [Institut] vid [stad]s Universitet och stött på [namn], som undervisar i Svenska på universitetet till och med C1-nivå.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 13ADD a NEW CORRECTION! - 문장 13
 • 문장 14
  • Hon är utbildad lärare och språktränare och genomför bland annat SWEDEX-provet i [stad], och ska nu utfärda en skriftlig värdering av min språknivå efter ett bedömningstest.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 14ADD a NEW CORRECTION! - 문장 14
 • 문장 15
 • 문장 16
  • Dessutom reste jag till Sverige i början av april för att kunna delta i högskoleprovet, för vilket tillräckliga språkkunskaper naturligtvis också är ett krav.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 16ADD a NEW CORRECTION! - 문장 16
 • 문장 17
 • 문장 18
  • Till slut skulle jag vilja lägga till att jag är alldeles motiverad att studera i Sverige och ser även utmaningar som nya spännande möjligheter.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 18ADD a NEW CORRECTION! - 문장 18
 • 문장 19
  • Jag hoppas verkligen, trots att TISUS-testet var på fel tid för mig, att jag kommer att kunna bli en av era studenter redan i höst.
   투표하세요!
  • ADD a NEW CORRECTION! - 문장 19ADD a NEW CORRECTION! - 문장 19
 • 문장 20