تجربه للتحدث باللغه العربيه

!اضافه کردن ویدئوی تازه96 گفت "خوبه" (101 votes)
Comments
  • 114 نظرات
Nazf profile picture Nazf3هفته های گذشته
Good
zuta profile picture zutaماه گذشته
good
i_sy93i profile picture i_sy93iماه گذشته
good
Mima12345 profile picture Mima12345ماه گذشته
طريقة كلامك جميلة
MomoDz profile picture MomoDzماه گذشته
Your arabic is good
ams123123 profile picture ams123123May 2020
I'm Arabic, I want someone talk to him or her by english to improve talking sklis thanks