ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - العربية القياسية

Ψηφίστε τώρα!ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
Translation of: A word can have several meanings.

A word can have several meanings.
يمكن أن يكون كلمة معانٍ عديدة

Is the translation correct?

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

jupp profile picture juppOctober 2020
Could it be written this way too: كلمة واحدة يمكن أن يكون معان عديدة
?
What’s better?
Recimir profile picture RecimirDecember 2020

A bit heavy but you can say for the sake of beautiful expressions 😊 الكلام حمّالٌ أوجُهْ

saifullah313 profile picture saifullah313October 2020
Yes, the sentence is correct.