پاسخ دهید - Español

رای دهید!پاسخ داده نشده
İspanyolca konuşacak arkadaşlar arıyorum.(Busco amigos para hablar español.)

پاسخ دهید

Efraingaytan profile picture EfraingaytanOctober 2022
Puede hablarme o escribirme para que practique español.