ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Español

Ψηφίστε τώρα!Αναπάντητος
Holà me gustaria aprender el espanol

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

K0SM0 profile picture K0SM0May 2021
Salut, je pourrais t’aider avec l’espagnol, si ça t’intéresse, on peut pratiquer ensemble.
HUGODANTE profile picture HUGODANTEApril 2021
Hola! Puedo enseñarte a aprender el idioma. Pero debes trabajar duro en eso. No se de que país eres. Si te interesa contactame