ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Español

100% GOOD (1 votes)ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
Can we learn how to speak language without understanding it's writing system
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 2 απαντήσεις
Didineee profile picture DidineeeMay 2020

If by writing system you mean orthography or grammar rules , the brain will understand it all by itself without having to learn every rule. If you have enough material to emerge yourself in a language ( films and TV shows, books, news and magazines ect ...) I think that is possible. It will not be perfect, but probably good enough to understand and be understood by the people in the country.