ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Español

100% GOOD (1 votes)Επιλυμένη απορία / απαντημένη ερώτηση Γλωσσική Ερώτηση
¿Hay una diferencia entre “Yo quisiera preguntarte algo” y “Yo quiero preguntarte algo”?
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 4 απαντήσεις
Spanish profile picture Spanish   

yo quisiera preguntarte algo = I would like to ask you something (es más formal)

yo quiero preguntarte algo = I want to ask you something

    March 2019100% GOOD (3 votes)
Santacruz profile picture Santacruz   
Quisiera (Pretérito imperfecto, o pretérito, o futuro, o futuro hipotético)
Yo quisiera preguntarte algo. ( Si mañana te veo, me gustaria preguntarte algo).
Quiero (Presente, modo indicativo, forma simple)
Yo quiero preguntarte algo (Justo ahora, necesito preguntarte algo)
    5 εβδομάδες πρινΨηφίστε τώρα!
Claybel profile picture Claybel   
En una conversación puedes usar cualquiera de las dos sin cambiar su efecto
    March 2019Ψηφίστε τώρα!
CharlesAndrew profile picture CharlesAndrew   
no hay diferencia, es lo mismo pero de manera diferente
    March 201950% GOOD (1 votes)