ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Русский язык

100% GOOD (1 votes)ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
🤔 How do you say "I don't understand" in Russian?


PS: Immerse yourself in these free Russian lessons: Module: Common MistakesNominative CaseRussian Art and MusicAt the Post Office

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Dilan887 profile picture Dilan887March 2023
Я не понимаю.
OR
Мне не понятно.