ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Русский язык

0% GOOD (1 votes)Επιλυμένη απορία / απαντημένη ερώτηση Γλωσσική Ερώτηση
the meaning of words
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 3 απαντήσεις
Igor105 profile picture Igor105   
the meaning of words - значения слов
    March 2019100% GOOD (7 votes)
Begonia6 profile picture Begonia6   
what was the question?
    May 2019100% GOOD (1 votes)
Marina_A_G profile picture Marina_A_G   
The meaning of words - Значение слов

The meanings of words - Значения слов
    Τον προηγούμενο μήναΨηφίστε τώρα!