Learn Brazilian Portuguese - Alphabet - Idioma Brasil

ENGADE UN NOVO VÍDEO!40% dixo "BEN" (10 votes)