Present tense verb conjugations in brazilian portuguese

DODAJ NOWY FILM!40% powiedziało "DOBRZE" (5 votes)