Present tense verb conjugations in brazilian portuguese

AFEGEIX-HI UN NOU VÍDEO!40% va dir "BÉ" (5 votes)