Present tense verb conjugations in brazilian portuguese

AFEGEIX-HI UN NOU VÍDEO!67% va dir "BÉ" (3 votes)