Polish ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Język polski / Polszczyzna
➡ Cách gọi khác: Polština, Polnisch, Lengyel, Lenku
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Poland
➡ Lessons - Język polski / Polszczyzna