Polish

Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Język polski / Polszczyzna
Cách gọi khác: Polština, Polnisch, Lengyel, Lenku
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Poland