Polish

Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Język polski / Polszczyzna
Cách gọi khác: Polština, Polnisch, Lengyel, Lenku
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Poland
Diễn Đàn

Język polski Polish » Polski za rosyjski?
February 2018
Język polski Polish » I can help you with Polish
October 2017
Język polski Polish » Nauka angielskiego
January 2017
Język polski Polish » Hej
January 2017
Język polski Polish » Looking for friends
December 2016
Język polski Polish » Hej:)
November 2016
Język polski Polish » Hi everybody
October 2016
Język polski Polish » Polish vs. English
October 2016
Język polski Polish » Learn English
September 2016