Polish ➡ Native language names (autonyms): Język polski / Polszczyzna
➡ Other names for this language: Polština, Polnisch, Lengyel, Lenku
➡ This language is spoken in the following countries: Poland
➡ Lessons - Język polski / Polszczyzna