ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Język polski

Ψηφίστε τώρα!Επιλυμένη απορία / απαντημένη ερώτηση Γλωσσική Ερώτηση
Czesc .... I would love to learn some basic Polish sentences. Does anyone like to teach me and be my teacher? :D I can help with English and Hindi :)
    nkm90nkm90 profile picture Τον προηγούμενο μήνα
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 3 απαντήσεις
mateusz622 profile picture mateusz622   
Hello write to me. I Will teach you if you teach me English
    Τον προηγούμενο μήναΨηφίστε τώρα!
Oliwia16 profile picture Oliwia16   
Hi! With pleasure I help you learn polish ???????? So write to me ☺️
    Τον προηγούμενο μήναΨηφίστε τώρα!
vvPolaa profile picture vvPolaa   
Write to me, I can help you
    Τον προηγούμενο μήναΨηφίστε τώρα!