Polish Native language names (autonyms): Język polski / Polszczyzna
Other names for this language: Polština, Polnisch, Lengyel, Lenku
This language is spoken in the following countries: Poland