basic vocabulary

ADD A NEW VIDEO!50% ay nagsabing "MAGALING" (6 votes)