before and after 以前 & 以后 - Chinese Grammar Simplified

LISÄÄ UUSI VIDEO!50 % piti HYVÄNÄ (2 votes)