ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 官話

100% GOOD (2 votes)ΑναπάντητοςΓλωσσική Ερώτηση
你在哪儿呢? And 你在哪儿? What’s the different between using 呢 and not?

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

rong918 profile picture rong918June 2021
add 呢, make the tone more smooth. But for the meaning, they are the same!