ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 官話

Ψηφίστε τώρα!ΑναπάντητοςΓλωσσική Ερώτηση
I want to know all basic letters of Chinese

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

GrimPixel profile picture GrimPixelApril 2021

They are called “characters” instead of “letters”. Please pay a visit to the Polyglot Club Wiki, you can find pages like this: https://polyglotclub.com/wiki/Language/Multiple-languages/Culture/Internet-Vocabularies.