ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 官話

100% GOOD (2 votes)ΑναπάντητοςΓλωσσική Ερώτηση
what does ”róng yì, sè nán” mean?
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 2 απαντήσεις
WzShen profile picture WzShenFebruary 2021
Do you mean ”rong yi” and ”bu nan”? It sounds more like that.
Rong yi: easy
bu nan: not difficult.
mike_brown profile picture mike_brownFebruary 2021
rongyi means very easy.
senan is not very common.And it means be true to your parents.
But i think you maybe mean bunan.Bunan means sth is not difficult.
Hope i can help you.