ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 官話

Ψηφίστε τώρα!Επιλυμένη απορία / απαντημένη ερώτηση Γλωσσική Ερώτηση
嗨!请问,可以用"把。。动词"怎么样?例如:"我把这个文件发送给他"或"我发送他这个文件"。怎么选择?谢谢你!
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 4 απαντήσεις
andi_huang profile picture andi_huang   
可以說~我會把文件發送給他or我已經把文件發送給他,這是兩種表示,前面是還沒有發生,後面是已經發生。
    April 2019100% GOOD (1 votes)
GrimPixel profile picture GrimPixel   
选前一个。后一个应改成“我发送给他这个文件”。
    January 2019Ψηφίστε τώρα!
Antja profile picture Antja   
我发送给他这个文件
    January 2019Ψηφίστε τώρα!