ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 日本語

Ψηφίστε τώρα!ΑναπάντητοςΓλωσσική Ερώτηση
How can I say hello I am Nour El Houda from Algeria in Japanese
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 • 3 απαντήσεις
Lalaki profile picture LalakiApril 2019
こんにちは. 私はNour El Houda です. アルジェリア から 来ました.
 • KTW profile picture KTWMay 2019
  This one is also perfect, but it depends on where you say this, I mean, in person away from Algeria or over a phone call or by e-mail.
  since 来ました(kimashita) means 'came', it doesn't fit the latter ones.
  We need some more details for the exact answer, actually.

  Konnichiwa. Watashi wa Arujeria no Nour El Houda to iimasu.
  can be used relatively diversified situations, I believe.
abiygps profile picture abiygpsApril 2019
Konnichiwa!