Italian ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Italiano / Lingua italiana
➡ Cách gọi khác: Italiano, Italienisch, Italien, Talijanski, Italijanski, Talyaaniga
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Italy
➡ Lessons - Italiano / Lingua italiana