Italian Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Italiano / Lingua italiana
Cách gọi khác: Italiano, Italienisch, Italien, Talijanski, Italijanski, Talyaaniga
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Italy