20 Most Used Verbs for Können (can)

SHTONI NJË XHIRIM TË RI!67 % thanë se është "I MIRË" (6 votes)