20 Most Used Verbs for Können (can)

DODAJ NOWY FILM!67% powiedziało "DOBRZE" (6 votes)