20 Most Used Verbs for Können (can)

ЖАҢА ВИДЕО ҚОС!67% "ЖАҚСЫ" деді (6 votes)