20 Most Used Verbs for Können (can)

ENGADE UN NOVO VÍDEO!67% dixo "BEN" (6 votes)