ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Deutsch

Ψηφίστε τώρα!ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
what is the difference between ’einkaufen’ and ’kaufen’ ?
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 6 απαντήσεις
Duc_ profile picture Duc_February 2021
Kaufen beschreibt den Tauschvorgang Ware gegen Geld.
Einkaufen beschreibt diesen Vorgang aus der Sicht des Warenempfängers (Einkäufer, Kunde).
Verkaufen beschreibt ihn aus der Sicht des Geldempfängers (Verkäufer, Lieferant).