ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Français

Ψηφίστε τώρα!Αναπάντητος
l want to improve my English. How can l do that?
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 1 απαντήσεις
vincent profile picture vincentMay 2020

Hello, GO TO THE CORRECTION section. There you can start by writing small texts in English and others will help you with their corrections. Add the corrections in the notebook to review later.