TH sound

SHTONI NJË XHIRIM TË RI!80 % thanë se është "I MIRË" (30 votes)
Comments
  • 2 Komente
khaled_fai2 profile picture khaled_fai2February 2019
Thank you
Monarak profile picture MonarakApril 2016
Thanks