TH sound

SHTONI NJË XHIRIM TË RI!55 % thanë se është "I MIRË" (56 votes)

Comments

Abdelhameed99 profile picture Abdelhameed99August 2021
Thanks
khaled_fai2 profile picture khaled_fai2February 2019
Thank you
Monarak profile picture MonarakApril 2016
Thanks