DÊ RESPOSTAS - English

Vote agora!Sem resposta
I need a help for improve my english!!
DÊ RESPOSTAS
  • 3 respostas
ozgemelisa profile picture ozgemelisaFebruary 2013
hi
Lwibox profile picture LwiboxFebruary 2013
"I need help to improve my english"...
It is better, isn't it?