ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!Αναπάντητος
Hello everyone! I’m looking for persons who help me improve my english language insted I can help in polish. Check my profile and write to me if you are interested :)

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ProfStupid profile picture ProfStupidOctober 2021
I would like to be helpful as much as i can.
ManuelRG profile picture ManuelRGOctober 2021
Hello, what is your level? (A1, B2, C)...