ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

100% GOOD (1 votes)ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
Quelle est l'expression en anglais pour "aimer de tout son être".
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 2 απαντήσεις
Jyoungs profile picture JyoungsSeptember 2019
"To love with all that he is" ou "To love with all his being". Vous pouvez utiliser une autre phrase plus expressive: "To love with every fiber of his being."
Zoely profile picture ZoelySeptember 2019
merci,thank you