ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!Ανοιχτή Ερώτηση
Hi.Is anyone interested in practicing english speaking and studing etymology to analyze the roots of words together in order to expand our vocabulary?
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 1 απαντήσεις
Ruylopez profile picture Ruylopez   
Yes, I am in for the game.
    Τον προηγούμενο μήναΨηφίστε τώρα!