ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!Επιλυμένη απορία / απαντημένη ερώτηση Γλωσσική Ερώτηση
How to learn the English grammar? Should I finish a grammar book?
  AtuoAtuo profile picture Τον προηγούμενο μήνα
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 • 4 απαντήσεις
Adreza profile picture Adreza   
Personally, in my opinion, focusing on grammar is a mistake and will not help you. You just make it harder to learn for yourself. Instead of reading big grammar books, it's better to work on phrases and sentences. Exposure, can make learning incredibly more useful and comfortable. Although it needs more time,but it seems to me the best way. You can analyze the films you watch and write all those phrases or even words you don't know, or even use a story book instead of movie . then after a while you'll see that in addition to grammar, your vocabulary and listening and speaking skills have also progressed :-)
  Τον προηγούμενο μήνα100% GOOD (3 votes)
 • Atuo profile picture Atuo   
  Thanks a lot!!
   Τον προηγούμενο μήνα
IdeeArtiste95 profile picture IdeeArtiste95   
For me, learning grammar is important, only one book to use "Essential Grammar in use" by Raymond Murphy (it is useful for grammar and practice). Then you can talk, write, whaever ...
  Τον προηγούμενο μήνα100% GOOD (1 votes)
mohamed247 profile picture mohamed247   
hello iwant help for lean english
  Τον προηγούμενο μήναΨηφίστε τώρα!