ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
How to learn the English grammar? Should I finish a grammar book?
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 3 απαντήσεις
IdeeArtiste95 profile picture IdeeArtiste95May 2019
For me, learning grammar is important, only one book to use "Essential Grammar in use" by Raymond Murphy (it is useful for grammar and practice). Then you can talk, write, whaever ...
mohamed247 profile picture mohamed247May 2019
hello iwant help for lean english