DÊ RESPOSTAS - English

Vote agora!Sem resposta
can help me speak english
DÊ RESPOSTAS
  • 1 respostas
1988DZ profile picture 1988DZApril 2019
sorry can you help me speak english