ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

100% GOOD (1 votes)Επιλυμένη απορία / απαντημένη ερώτηση Γλωσσική Ερώτηση
He is being foolish. Vs He is foolish.

Hi,
Are these two sentences, He is being foolish and He is foolish the same?

Thank you.

  MARYFE23MARYFE23 profile picture Τον προηγούμενο μήνα
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 • 4 απαντήσεις
anton_maximov profile picture anton_maximov   
There's a huge difference between them : "He's being foolish means that he is like that right now in a particular situation. To put in a nutshell: his behavior is foolish, while if you call him foolish, you give him a characteristic and it will mean that he's just the way he is.
  Τον προηγούμενο μήνα80% GOOD (4 votes)
 • MARYFE23 profile picture MARYFE23   
  thank you.
   3 εβδομάδες πριν
Eme_Fa profile picture Eme_Fa   
The difference is,
He is being foolish means, at that particular time, he's lacking good sense or judgement and He's foolish means, he lacks good sense or judgement, not at that particular time but as a person.

  3 εβδομάδες πριν100% GOOD (1 votes)
Gentlelion94 profile picture Gentlelion94   
« He is being foolish » means ATM he is foolish
« He is foolish » is descriptive
  Τον προηγούμενο μήνα100% GOOD (1 votes)