ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ψηφίστε τώρα!ΑναπάντητοςΓλωσσική Ερώτηση
أريد التحدث مع أحد بالفرنسية من أجل تعلمها جيدا

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

MRadeL profile picture MRadeLJanuary 2022
أهلا بوسي