Axuda

NEW ARTICLE

Inglés é suficiente cando viaxar ao exterior?Se está a planear ir nun país onde non falan inglés e planea facer máis que vivir nunha burbulla de expat e só 'sobrevivir' no país, dependendo de onde está indo, terá que aprender a lingua local .

Moi simplemente, o inglés non é sempre suficiente. Aprendín iso hai moitos anos, mentres intenta atopar o meu camiño en torno de Múnic sobre a miña primeira viaxe a Alemaña e, máis recentemente, despois de ter pasado seis anos en Tailandia.

É un erro supoñer a xente entender inglés. Pode ser lingua máis falada do mundo, pero a gran maioría das persoas na Terra non falan inglés.
Saber como se comunicar cos veciños na súa propia lingua - non só ha facer a súa vida moito máis fácil, que vai axudar a probar máis plenamente a cultura.
A cultura pode ser dividida en dúas categorías arco-: cultura histórica e da cultura moderna.
Mentres pode ser capaz de estudar a historia dun país usando o inglés, non vai entender a súa cultura actual, sen tamén coñecer a lingua en que esa cultura se expresa.

Por exemplo, en tailandés, non dicir que alguén está atrasado, vostede di que están 'chegando lentamente'.
Se fose para traducir literalmente e dicir que alguén estaba chegando atrasado, iso significaría tarde de noite.
Se está indo a pasar unha cantidade de tempo considerable nun país, faga un favor, e aprender a lingua local!

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All