Εικόνα συνάντησης: ☀ BIGGEST PICNIC: 1000 participants!!!