Снимка от среща: ☀ BIGGEST PICNIC: 1000 participants!!!