Kuha sa tagpuan: ☀ BIGGEST PICNIC: 1000 participants!!!