Εικόνα συνάντησης: Soirée ESPAGNOL et Français : tous les MERCREDIS