ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member heyna_244
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi, I'm Na, I'm 27 years old. I want to make friends with everybody. And I'm looking for someone help me learn English. I want to improve it. :) . In ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member thanhbt1986
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member lehuuquoctoan
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member katephuong
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm Kate and 44 years old. I studied English and Chinese since I was 19 years old. Since then I haven't got many chances to practice so my English an... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Tinaphan
TinaphanCountry: 451Cao Lãnh
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member THAOVAN
THAOVANCountry: 451tp. Hồ Chí Minh
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Bonjour à vous, je suis vietnamienne, j'ai 24 ans, j'habite à Marseille en France, je voudrais donc faire la connaissance avec des amis francais pour... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 425 (2%)

Send Message


member Annie_vn
Annie_vnCountry: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm Vietnamese. I want to improve my English and would love to help you with Vietnamese and Japanese. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member BaoTran
BaoTranCountry: 443Paris
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Sterramis
SterramisCountry: 456Tehran
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am a speaker of Vietnamese, English, Mandarin Chinese, Farsi, and I am currently learning Spanish. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 450 (2%)

Send Message


member thachpham111
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member nguyen76
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi. I am Diu NGUYEN. I am Vietnamese. I come from Hanoi, Vietnam. I want to learn English. I can teach you Vietnamese and French. My French is very we... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member quynhle
quynhleCountry: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member TuanhPham
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm desire to be a fluent speaker of English. Studing English is my passion and I also want to share my knowledge of my language to. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member vandang
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Antran
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« My name is An , Im an accoutant . I live in Viet Nam . Nice to meet you . »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 1 300 (4%)

Send Message


member Bunhim
BunhimCountry: 451Thai Nguyen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am Vietnamese. I want to learn English and Mandarin. Learning language is my favorite. And I love travelling. Nice to meet all of you »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member anh_hoang
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Banvandoan
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 3 965 (12%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่