ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member nguyenbich
nguyenbichCountry: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member duyen1234
duyen1234Country: 451Tuy Hòa
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« tôi là người Việt Nam , và đang học tiếng anh và Hàn Hãy kết bạn với tôi . Để trao đổi ngôn ngữ tiếng anh , và tôi có thể chỉ bạn tiếng Việt... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Thanhtruc2003
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member persevere_
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Jiji222
Jiji222Country: 451Bà Rịa
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi Everyone, hope to make friend and learn together. I am from Viet Nam. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member VinhPham_2108
VinhPham_2108Country: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member ndhai
ndhaiCountry: 451Hanoi
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am Vietnamese and i can teach you Vietnamese if you want. I REALLY want to learn Russian and Spanish. Hope you guys can help me! »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member hai_nguyen2
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member pham_edwar
pham_edwarCountry: 451Phu Yen province
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Vutran2907
Vutran2907Country: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Antran
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« My name is An , Im an accoutant . I live in Viet Nam . Nice to meet you . »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 1 300 (4%)

Send Message


member kimtruc
kimtrucCountry: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member han_tu
han_tuCountry: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi everyone »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member phamtruongan
phamtruonganCountry: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Wilson43
Wilson43Country: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member isa096
isa096Country: 451Da Lat
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member eean162
eean162Country: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Avocadooo
AvocadoooCountry: 451Ho Chi Minh City
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่